DUYURULAR

Dijital Teknolojilerin Kapsayıcı Büyüme Alanında Rolü

25.01.2019

Alibaba Grup Araştırma Enstitüsü olan Luohan Akademi tarafından son dönemde yapılan araştırmalarda dijital teknolojideki gelişmelerin kapsayıcı büyüme modeli anlamında önemli fırsatlar sunduğu belirtiliyor. Ancak; küresel ekonomiye küçük ve orta ölçekli işletmelerin katılımındaki her gelişme; kamu ve özel sektör arasında birlikte yürütülen uyumlu politikalara ihtiyaç duyuyor. Enstitü tarafından gerçekleştirilen “Dijital Teknoloji ve Kapsayıcı Büyüme” çalışması 26. Dünya Ekonomik Formu (WEF)’da Davos’ta bu hafta sunulduğu ifade ediliyor. Söz konusu çalışmada, e-ticaret ve mobil ödemeler gibi dijital teknolojiler aracılığı ile tüm büyüklükteki firmaların işletmelerinin geliştirilmesi ve tüketicilerin fayda daha fazla fayda sağlaması konularının desteklenmesinde Çin ve diğer bazı gelişmekte olan ülkelerdeki örnek uygulamalara yer veriyor.
 
Kaynak: alizila.com web sitesinden tercüme edilmiştir.
Yayınlayan: T.C. Ticaret Bakanlığı,Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü