HABERLER

"Avrupa Dijital Ticaret Sektörünün Temel Öncelikleri” raporu yayımlandı

17.01.2022

Ecommerce Europe1 tarafından “Avrupa Dijital Ticaret Sektörünün Temel Öncelikleri” raporu yayımlandı. Raporda Avrupa Dijital Ticaret Sektörü İçin çeşitli politika önerileri yer almaktadır.

Raporun ilk bölümünde “Gelişen ve Değişen Perakende Ortamına Uyacak Kurallar” başlığı altında, çevrimiçi platformlara yüklenecek olan yeni yükümlülüklerin; bunların iş modeli, yetenekleri ve değer zincirinde oynadıkları rolle orantılı olması gerektiği vurgulanmıştır. COVID-19 pandemisinin verdiği zararların azaltılmasında önemli rol oynayan e-ticaretin, çevrimdışı perakende ticaretten farklı görülmemesi gerektiği ileri sürülmüş, kanaldan bağımsız politikaların tercih edilmesi önerilmiştir. Dijitalleşmenin getirdiği zorlukların aşılması ve yeni fırsatların değerlendirilmesi için ürün güvenliği ve sorumluluk kurallarının gözden geçirilmesinin, mevzuatın uyumlulaştırılmasının, gelecekte de uygulanabilir kuralların tesisinin önemli olduğu belirtilmiştir.

Dijital ekonominin en önemli unsurlarından olan veri, raporun ikinci bölümünde ele alınmıştır. Dijital ticaret sektörünün veri ile ilgili temel konularının (daha fazla işleme, istenmeyen iletişimler, son başvuru tarihi, denetim makamları ve GDPR ile uyum) önemini koruduğu belirtilmiştir. Devamında, Yapay Zekanın e-ticaret sektöründe oluşturduğu avantajlar belirtilmiştir. Birlik içerisinde veri ekonomisi ve veriye dayalı teknolojiler normlaştırılırken, eşit şartların sağlanmasının, uyulması mümkün yükümlülüklerin oluşturulmasının ve bu kuralların inovasyonu ve özellikle KOBİ’ler tarafından yeni teknolojilerin alınmasının engellenmemesi gerektiği ifade edilmiştir.

“Perakende için Adil ve Sürdürülebilir Bir Gelecek” başlıklı üçüncü bölümde, dijitalleşmenin, tüketicileri  (bilgiye erişim ve sürdürülebilir ürün ve hizmetlere erişim açısından) güçlendirmek, değer zinciri boyunca bilgi paylaşımını geliştirmek, paketleme ve lojistiği daha sürdürülebilir ve verimli kılmak vb. için bir fırsat olarak görülmesi gerektiği vurgulanmıştır.  Bu doğrultuda sorumluluk konusunda hakkaniyet gözetilerek, ambalaj atıklarının azaltılmasına yönelik genel amaca ve niyete odaklanılması ve ambalaj ve lojistik için endüstriye esneklik sağlanması gerektiği vurgulanmıştır.

Raporun dördüncü bölümünde “Rekabetçi ve Yenilikçi Avrupa Ödeme Piyasası”nın önemi vurgulanmıştır. Bu doğrultuda, Güçlü Müşteri Kimlik Doğrulaması (Strong Customer Authentication) uygulamasının sürekli izlenmesinin ve iyileştirilmesinin, tüketici merkezli ve çok kanallı anında ödeme çözümlerinin teşvik edilmesinin, Avrupa Dijital Kimlik (European Digital Identity) çerçevesinin kullanıma sunulmasının ve aynı zamanda tüketici kredilerinin büyümesini sağlamak için orantılı bir çerçeve hazırlanmasının gerektiği ifade edilmiştir.

Raporun beşinci bölümünde ise, çifte vergilendirmeyi engellemek için AB üyesi ülkelerin mevcut ulusal dijital vergilerini kaldırmasının ve AB’nin de ayrı bir AB dijital vergisi ile ilerlememesinin büyük önem arz ettiği vurgulanmıştır. Ayrıca, yeni vergilendirmenin çerçevesinin küresel olması, şirketlerin adil, ayrımcı olmayan ve kanaldan bağımsız bir şekilde vergilendirilmesi için eşit şartların sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Raporun son bölümünde, posta/kargo kanalının çevrimiçi tüccarlar ve müşterileri için değerli olduğunu, ancak mevcut kargo düzenlemelerinin son yıllarda ortaya çıkan sorunları çözmeye uygun olmadığı vurgulanmıştır. Bu noktada E-ticaret Avrupa, paket teslimat pazarında şeffaflık ilkesini desteklediği belirtmiştir. Ayrıca, sınır formalitelerinin basitleştirilerek, Birliğe sorunsuz mal akışını sağlamak için AB tarafından başlatılan Gümrük Birliği’nin dijitalleştirilmesi sürecini desteklemenin önemi açıklanmıştır.

Kaynak: https://ecommerce-europe.eu/press-item/main-priorities-for-2022-for-the-digital-commerce-sector/

1E-ticaret Avrupa, çevrimiçi olarak Avrupa’da tüketicilere mal ve hizmet satışı yapan 150.000’den fazla şirketin temsilcisi konumunda bir kuruluştur.

Diğer Haberler

 • Güven Damgası Tebliğinde Değişiklik

  01.03.2021
 • Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine ...

  02.03.2021
 • 2021 Yılı İlk 6 Ayı E-Ticaret Verileri Açı...

  13.10.2021
 • Avrupa E-Ticaret Raporu Açıklandı

  14.12.2021
 • OECD’den Dijital Ekonominin Uluslararası Ö...

  24.01.2022
 • E-Ticaret Avrupa Farklı Dağıtım Kanalları ...

  08.02.2022
 • 2021 Almanya E-Ticaret Verileri Açıklandı

  08.02.2022