HABERLER

OECD’den Dijital Ekonominin Uluslararası Ölçekte Vergilendirilmesine Yönelik Yeni Adım

24.01.2022

OECD/G20, 8 Ekim 2021 tarihinde 136 ülkenin kabulü ile Dijital Ekonominin Vergilendirilmesine İlişkin iki aşamalı yaklaşımı içeren bildiriyi yayımladı. Türkiye’nin de imzacı ülkelerden biri olduğu bildiri ile birçok Çok Uluslu İşletmeyi kısa dönemde olmasa da orta ve uzun vadede etkileyecek yeni vergilendirmelerin temelleri atılmış oldu.

Pillar 1 ve Pillar 2 olarak isimlendirilen iki aşamalı yaklaşımın ilki çok büyük Çok Uluslu İşletmeleri hedefleyen ve kapsama giren Çok Uluslu İşletmelerin pazar ülkelerde vergilendirilmesini sağlayan aşama 1 (Pillar 1), diğeri ise global ölçekte büyük olan Çok Uluslu İşletmelerden tahsil edilecek küresel vergi oranının en düşük %15 olmasını sağlayan aşama 2 (Pillar 2) olacaktır.

Son OECD Bildirisi ile Pillar 1 ve Pillar 2 kapsamına girecek işletmeler ve ilgili mekanizmalar da tanımlanmış oldu.

Konsolide geliri 20 milyar Euro üzerinde olan; vergi öncesi karlılığı %10 üzeri olan, finans ve madencilik dışındaki sektörlerde faaliyet gösteren tüm Çok Uluslu İşletmeler Pillar 1 kapsamına girecekler. Kapsama girince de daha önceden vergilendirilmedikleri pazar ülkelerde (mal ve hizmetlerin tüketildiği) vergilenecekler. Eğer kapsama giren Çok Uluslu İşletme, bir ülkeden 1 milyon Euro ve üzeri gelir elde ediyorsa (gelişmekte olan ülkelerden 250 bin Euro ve üstü) bu durumda o ülke Çok Uluslu İşletmenin gelirini vergileme hakkına sahip olacak.

Özetle, Pillar 1’in uygulanması sonucunda mevcut durumda belirli ülkelerde vergilenen gelir başka ülkelere kaymış olacak. Diğer ifadeyle ülkeler arasında vergi gelirlerinin dağılımında değişiklik olacak, kimi ülke kapsama giren Çok Uluslu İşletmelerden daha az vergi geliri elde ederken kimi daha çok vergi geliri elde etmiş olacak. Başka ülkelere kayması beklenen kar tutarının 125 milyar dolar olacağı ve bunun dünyanın en büyük 100 Çok Uluslu İşletmesi kaynaklı olacağı düşünülmektedir.

Pillar 2 ise Pillar 1’e rağmen vergilendirilmeyen bir kazanç olması durumunda vergilendirmeyi sağlamak için geliştirilen bir yaklaşımdır. Küresel anti-BEPS (Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma) kuralları olarak da tanımlanan Pillar 2 kapsamında, konsolide geliri 750 milyon Euro’nun üzerinde olan Çok Uluslu İşletmelerin Gelire Dahil Etme Kuralı (GİK); Vergilendirilmemiş Ödeme Kuralı ve Anlaşma Esaslı Kural (Vergi Hükmüne Tabi Kural) ile efektif vergi oranının minimum bir orana getirilmesi (en az yüzde 15) ve düşük vergili yerlerde eksik ödenen verginin tamamlanması hedeflenmektedir.

Kaynak: https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf 

Diğer Haberler

 • Güven Damgası Tebliğinde Değişiklik

  01.03.2021
 • Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine ...

  02.03.2021
 • 2021 Yılı İlk 6 Ayı E-Ticaret Verileri Açı...

  13.10.2021
 • Avrupa E-Ticaret Raporu Açıklandı

  14.12.2021
 • "Avrupa Dijital Ticaret Sektörünün Temel Ö...

  17.01.2022
 • E-Ticaret Avrupa Farklı Dağıtım Kanalları ...

  08.02.2022
 • 2021 Almanya E-Ticaret Verileri Açıklandı

  08.02.2022